<ГАЛЕРИЯ> ВОДООХЛАЖДАЩ АГРЕГАТ ТИП VRF + ХИДРОБОКС
Оразмеряване и избор на машина; Монтаж на външно тяло VRF и вътрешно тяно /хидробокс/; Монтаж на медни и стоманени тръбопроводи, монтаж на топлоизолации и окабеляване на системата; Настройка и въвеждане в експлоатация.
ЗА ХИДРОКЛИМАТ ЕООД Ние сме компания работеща и развиваща се в областите отопление, вентилация, климатизация, соларни технологии, топло и газоснабдяване. Нашата цел е пълноценното и рационално оползотворяване на енергията и опазването на околната среда.
КЪДЕ ДА НИ ОТКРИЕТЕ
КОНТАКТИ
hydroclimate@mail.bg
тел./факс: 02/427 30 20, Моб: 0876 434 244
гр. София, бул. Шипченски Проход № 63, ет.5

design by Suzy Peycheva