> Сградна автоматизация и умен дом INELS

ВЕНТИЛАЦИЯ
- Изграждане, въвеждане в експлоатация и поддръжка на вентилационни системи; - Монтаж на климатични камери; - Енерго възстановяващи блокове /рекуператори/; - Направа и монтаж на въздуховоди от поцинкована ламарина, пресована минерална вата и полеуретанова пяна; - Изолиране и обшива на въздуховоди; - Локални смукателни инсталации; - Монтаж на вентилатори, калорифери, филтри, шумозаглушители, решетки, дефлектори и други вентилационни съоръжения. - Пневмотранспорт - Вентилации на санитарни помещения; - Поддържане на надналвгане и системи за контрол на налягането в специализирани помещения; - Вентилация и филтриране на въздуха в чисти помещения и помещения с повишвни хигиенни изисквания.
ЗА ХИДРОКЛИМАТ ЕООД Ние сме компания работеща и развиваща се в областите отопление, вентилация, климатизация, соларни технологии, топло и газоснабдяване. Нашата цел е пълноценното и рационално оползотворяване на енергията и опазването на околната среда.
КЪДЕ ДА НИ ОТКРИЕТЕ
КОНТАКТИ
hydroclimate@mail.bg
тел./факс: 02/427 30 20, Моб: 0876 434 244
гр. София, бул. Шипченски Проход № 63, ет.5

design by Suzy Peycheva