<ГАЛЕРИЯ> REHAU - ВОДНО ПОДОВО ЛЪЧИСТО ОТОПЛЕНИЕ / ОХЛАЖДАНЕ
- Проектиране и оразмеряване на тръбните серпентини; - Полагане на подовите изолации, тръбните серпентини и колекторните табла; - Монтаж на машини и съоръжения в машинното помещение; - Изграждане на автоматика с функции контрол на температурата на подаващата вода както и контрол на температурата на пода в режим охлаждане автоматично предотвратяване на конденз по пода; - Изработка на табло автоматика, окабеляване и изграждане на системите за КИПиА.
ЗА ХИДРОКЛИМАТ ЕООД Ние сме компания работеща и развиваща се в областите отопление, вентилация, климатизация, соларни технологии, топло и газоснабдяване. Нашата цел е пълноценното и рационално оползотворяване на енергията и опазването на околната среда.
КЪДЕ ДА НИ ОТКРИЕТЕ
КОНТАКТИ
hydroclimate@mail.bg
тел./факс: 02/427 30 20, Моб: 0876 434 244
гр. София, бул. Шипченски Проход № 63, ет.5

design by Suzy Peycheva