<ГАЛЕРИЯ>

промишлена вентилация и климатизация

Изграждане на вентилационни инсталации в промишлени помещения. Естествена вентилация на хале. Входящи решетки за пресен въздух и дефлектори Ф 1000; Вентилация на ремонтно хале за тежко товарни автомобили; Вентилация на помещение за зареждане на акумулатори; Вентилация на санитарни възли.
ЗА ХИДРОКЛИМАТ ЕООД Ние сме компания работеща и развиваща се в областите отопление, вентилация, климатизация, соларни технологии, топло и газоснабдяване. Нашата цел е пълноценното и рационално оползотворяване на енергията и опазването на околната среда.
КЪДЕ ДА НИ ОТКРИЕТЕ
КОНТАКТИ
hydroclimate@mail.bg
тел./факс: 02/427 30 20, Моб: 0876 434 244
гр. София, бул. Шипченски Проход № 63, ет.5

design by Suzy Peycheva