> Сградна автоматизация и умен дом INELS

ПРОЕКТИРАНЕ

- Проектиране на всички видове климатични отоплителни, вентилационни  и солари инсталации за БГВ. Топло и газоснабдяване;

- Инвестиционни и технически проекти;

- Предпроектни изчисления;

- Количествени и количествено – стойностни сметки;

- Консултации;

- Реинженеринг на съществуващи проекти;

- Инвеститорски контрол на ОВК проекти;

ЗА ХИДРОКЛИМАТ ЕООД Ние сме компания работеща и развиваща се в областите отопление, вентилация, климатизация, соларни технологии, топло и газоснабдяване. Нашата цел е пълноценното и рационално оползотворяване на енергията и опазването на околната среда.
КЪДЕ ДА НИ ОТКРИЕТЕ
КОНТАКТИ
hydroclimate@mail.bg
тел./факс: 02/427 30 20, Моб: 0876 434 244
гр. София, бул. Шипченски Проход № 63, ет.5

design by Suzy Peycheva