> Сградна автоматизация и умен дом INELS

ПРЕЦИЗНА КЛИМАТИЗАЦИЯ

- Монтаж, въвеждане в експлоатация и поддръжка на прецизни климатизатори;

- Контрол на температура и влажност на въздуха в сървърни, контролни и други помещения изискващи микроклимат с точно определени параметри;

- Пароовлажнители, изсушители и озонатори за въздух;

- Контрол и следене  точката на оросяване;

- Back up и помощни климатизатори

- Автоматика и контрол на помещения с прецизна климатизация.

ЗА ХИДРОКЛИМАТ ЕООД Ние сме компания работеща и развиваща се в областите отопление, вентилация, климатизация, соларни технологии, топло и газоснабдяване. Нашата цел е пълноценното и рационално оползотворяване на енергията и опазването на околната среда.
КЪДЕ ДА НИ ОТКРИЕТЕ
КОНТАКТИ
hydroclimate@mail.bg
тел./факс: 02/427 30 20, Моб: 0876 434 244
гр. София, бул. Шипченски Проход № 63, ет.5

design by Suzy Peycheva