> Сградна автоматизация и умен дом INELS

ОТОПЛЕНИЕ
- Изграждане въвеждане в експлоатация и поддръжка на водни отоплителни инсталации; - Котелни инстлалции - Монтаж на газови котли, нафтови котли, котли на пелети и котли на дърва и въглища; - Тръбопроводи и изолации на тръбоптоводи; - Циркулационни помпи и тръбна арматура; - Вътрешни отоплителни тела, радиатор и конвектори; - Монтаж на системи за подово лъчисто отопление; - Инфрачервено лъчисто отопление на промишлени обекти; - Топловъздушно отопление на спортни зали и големи съоръжения.
ЗА ХИДРОКЛИМАТ ЕООД Ние сме компания работеща и развиваща се в областите отопление, вентилация, климатизация, соларни технологии, топло и газоснабдяване. Нашата цел е пълноценното и рационално оползотворяване на енергията и опазването на околната среда.
КЪДЕ ДА НИ ОТКРИЕТЕ
КОНТАКТИ
hydroclimate@mail.bg
тел./факс: 02/427 30 20, Моб: 0876 434 244
гр. София, бул. Шипченски Проход № 63, ет.5

design by Suzy Peycheva