<ГАЛЕРИЯ> КЛИМАТИЗАЦИЯ НА СПОРТНА ЗАЛА
- Монтаж на 4 бр. енерговъзстановяващи климатични камери DamVent; - Монтаж на 2 бр. водоохлаждащи агрегата DAIKIN; - Монтаж на 4 бр. вентилационни решетки TROX с регулатори за постоянен дебит; - Пуск и въвеждане в експлоатация; - Изграждане на сградна автоматика и управление КИПиА.
ЗА ХИДРОКЛИМАТ ЕООД Ние сме компания работеща и развиваща се в областите отопление, вентилация, климатизация, соларни технологии, топло и газоснабдяване. Нашата цел е пълноценното и рационално оползотворяване на енергията и опазването на околната среда.
КЪДЕ ДА НИ ОТКРИЕТЕ
КОНТАКТИ
hydroclimate@mail.bg
тел./факс: 02/427 30 20, Моб: 0876 434 244
гр. София, бул. Шипченски Проход № 63, ет.5

design by Suzy Peycheva