> Сградна автоматизация и умен дом INELS

КЛИМАТИЧНИ СИСТЕМИ

- Изграждане, въвеждане в експлоатация и поддръжка на климатични  инсталации;

- Водоохлаждащи агрегат;

- Термопомпени агрегати;

- Климатични камери;

- Тръбопроводи и изолации на тръбоптоводи;

- Циркулационни помпи и тръбна арматура;

- Вътрешни климатични тела.

- Монтаж на климатизатори сплит и мултисплит системи.

- Изграждане на VRV и VRF системи със и без възстановяване на енергия “heating recovery”.

- Климатизация на чисти помещения.

ЗА ХИДРОКЛИМАТ ЕООД Ние сме компания работеща и развиваща се в областите отопление, вентилация, климатизация, соларни технологии, топло и газоснабдяване. Нашата цел е пълноценното и рационално оползотворяване на енергията и опазването на околната среда.
КЪДЕ ДА НИ ОТКРИЕТЕ
КОНТАКТИ
hydroclimate@mail.bg
тел./факс: 02/427 30 20, Моб: 0876 434 244
гр. София, бул. Шипченски Проход № 63, ет.5

design by Suzy Peycheva