<ГАЛЕРИЯ>

КОТЛЕНО ПЕЛЕТИ 100 kW

Изграждане на отоплителна инсталация с бойлери за битова гореща вода. Изготвяне на технически проект за изграждане на котелно. Оразмеряване на помпи, тръбопроводи и арматура. Избор на котел. Монтаж на пелетен котел – 100 kW; Монтаж на бойлеи за битова гореща вода 2 х 1000l; Монтаж на тръбопроводи, помпи, арматура. Подвръзване на ВиК инсталация към бойлерите включително рецирколация.
ЗА ХИДРОКЛИМАТ ЕООД Ние сме компания работеща и развиваща се в областите отопление, вентилация, климатизация, соларни технологии, топло и газоснабдяване. Нашата цел е пълноценното и рационално оползотворяване на енергията и опазването на околната среда.
КЪДЕ ДА НИ ОТКРИЕТЕ
КОНТАКТИ
hydroclimate@mail.bg
тел./факс: 02/427 30 20, Моб: 0876 434 244
гр. София, бул. Шипченски Проход № 63, ет.5

design by Suzy Peycheva